Oferujemy pracę dla lekarzy, pielęgniarek, recepcjonistek. Zapraszamy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez „Centra Medyczne” Julia i Roberta Rola-Janiccy spółka partnerska (ul. Urle 1, 02-943 Warszawa). Zgoda w każdym czasie może zostać wycofana

  Administratorem danych osobowych jest „Centra Medyczne” Julia i Roberta Rola-Janiccy spółka partnerska (ul. Urle 1, 02-943 Warszawa). Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Walosińska, ojom@dpag.pl (ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa). Przetwarzane dane osobowe będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawią przetwarzania tych danych są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy. Mają Państwo prawo do:
  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do usunięcia danych osobowych;
  5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.