loading

Każdy z nas powinien wiedzieć, że choroby układu krążenia, które niestety są powszechne i stanowią dzisiaj cywilizacyjny problem, mogą prowadzić do zawału serca, udaru mózgu oraz śmierci – nawet w stosunkowo młodym wieku! Takie schorzenia odpowiadają również za duży odsetek zgonów w Polsce, dlatego tak istotna jest właściwa edukacja zdrowotna oraz profilaktyka. Nie tylko istotna jest zatem zdrowa dieta, ograniczenie stresu i zwiększenie aktywności fizycznej – ważna jest też okresowa kontrola stanu zdrowia, którą może zlecić lekarz POZ (np. w ramach opieki koordynowanej). Warto poznać też program profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK), który finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Czy choroby układu krążenia zabijają Polaków? 

Choroby układu krążenia zabijają Polaków – takie nagłówki często pojawiają się w gazetach, na paskach informacyjnych w telewizji czy w artykułach w Internecie. Ile jest w tym prawdy? Niestety sporo! Choroby serca stanowią przeszło 30% wszystkich zgonów w naszym kraju, co nie musi oznaczać konieczności pogodzenia się z tym faktem. Według ekspertów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego odpowiednie działania w zakresie edukacji i profilaktyki zdrowotnej mogą znacznie obniżyć te statystyki – tym samym możemy zapobiec nawet kilkudziesięciu procentom przedwczesnych śmierci! W pierwszej kolejności pacjenci muszą jednak wiedzieć: 

 • jakie są najczęstsze choroby układu krążenia; 
 • jakie są czynniki chorób serca; 
 • gdzie zgłaszać się o pomoc, korzystając m.in. z bezpłatnego programu ChUK i badań kardiologicznych. 

Jakie są najczęstsze choroby układy krążenia? 

Do najczęstszych chorób układu krążenia zalicza się nadciśnienie tętnicze krwi, które wbrew mylnym przekonaniom może zostać zdiagnozowane nawet u osób młodych i aktywnych fizycznie. Kolejnym schorzeniem układu krążenia, które stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, jest zaburzenie gospodarki lipidowej. Mowa o podwyższonym stężeniu we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów, a także o niskim stężeniu HDL-cholesterolu. Zaburzenia gospodarki lipidowej często wiążą się z nadwagą, otyłością, brakiem aktywności fizycznej czy nieprawidłową dietą. Uważać też trzeba na nadmierne spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu. Wymienione przypadłości i czynniki ryzyka mogą wywołać jeszcze poważniejsze problemy zdrowotnej, w tym zaburzenia rytmu serca

Chorobą układu krążenia jest też upośledzona tolerancja glukozy. Wyróżnić należy również miażdżycę czy też żylną chorobę zakrzepowo-zatorową. Ponadto przyczyną zawałów czy udarów może być niewydolność żył i pojawiające się na kończynach żylaki w stopniu zaawansowanym. Wymienione choroby często „zabijają” powoli, z każdym dniem pogarszając stan chorego. Istotne jest to, by podjąć skuteczne przeciwdziałania w pierwszych stadiach choroby. 

Warto wiedzieć! Wiele chorób układu sercowo-naczyniowego wykazuje dziedziczenie autosomalne dominujące, co oznacza, że dana choroba występuje w każdym pokoleniu i jest przekazywana potomstwu zarówno w linii męskiej, jak i żeńskiej. Genetycznie przekazywane mogą być takie schorzenia jak choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca czy wady zastawkowe serca

Poznaj czynniki ryzyka chorób serca! 

 • Nadwaga
 • Otyłość brzuszna
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Wysoki poziom cholesterolu
 • Cukrzyca typu 2
 • Palenie tytoniu
 • Brak regularnego wysiłku fizycznego
 • Nadużywanie alkoholu
 • Nadmierny stres
 • Nadużywanie innych używek np. kawy, energetyków 

Czym jest program ChUK? 

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK) to program NFZ, do którego zgłosić się można bez  skierowania. Wystarczy udać się do swojej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i lekarza, który zleci odpowiednie badania. Diagnostyka i kontrola stanu zdrowia w ramach programu ChUK jest bezpłatna. 

Pacjenci zakwalifikowani do programu ChUK mają dostęp do profilaktycznego pakietu badań dla zdrowego serca i układu krwionośnego. Liczyć można zatem na bezpłatną diagnostykę bez skierowania do kardiologa, praktyczną wiedzę przekazywaną przez pielęgniarki POZ i lekarzy POZ, a także na okresową ocenę stanu zdrowia według ściśle ustalonego harmonogramu. W takich przychodniach POZ jak CM Sadyba pacjenci: 

 • zmierzą BMI, czyli indeks masy ciała; 
 • wykonają badania krwi, w tym stężenie cholesterolu całkowitego LDL-cholesterolu HDL-cholesterolu trójglicerydów glukozy; 
 • w przypadku niepokojących objawów i wyników badań laboratoryjnych zostaną skierowani na szybką diagnostykę np. na holter EKG, Echo Serca, próbę wysiłkową. 

Kto może skorzystać z profilaktyki w ramach programu ChUK? 

Z programu ChUK możesz skorzystać, jeśli masz od 35 do 65 lat i nie masz rozpoznanej

 • cukrzycy; 
 • przewlekłej choroby nerek; 
 • rodzinnej hipercholesterolemii; 
 • choroby układu krążenia (nie wszystkie choroby układu choroby krążenia wykluczają z udziału w programie – zapytaj swojego lekarza lub pielęgniarkę POZ). 

Ponadto profilaktyka w ramach programu ChUK jest dostępna dla pacjentów, którzy nie korzystali z  badań w ramach tego programu w ciągu ostatnich 5 lat.

Sprawdź usługi medyczne CM Sadyba dla osób z ChUK:

Write a Reply or Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *