loading

Badanie stwierdzające boreliozę

Ciepłe zimy sprzyjają namnażaniu się kleszczy, tym samym sezon na ugryzienia znacznie się wydłużył. Nie każdy pasożyt jest nosicielem krętków chorób odkleszczowych, jednak warto wykonać badanie na obecność przeciwciał. Wiele dolegliwości pojawiających się na przestrzeni lat od ugryzienia może być skutkiem zakażania, a wtedy leczenie objawowe bywa nieskuteczne. Na rynku dostępne są dwa badania na boreliozę: test ELISA (pierwszego wyboru) i Western Blot. Prawidłowo postawiona diagnoza na podstawie wyników badań laboratoryjnych to podstawa skutecznego leczenia. Zachęcamy do kontaktu z naszym gabinetem!

Czym jest borelioza?

Borelioza (zwaną chorobą z Lyme) jest schorzeniem wywoływanym przez bakterię Borrelia burgdoferi. W polskich warunkach klimatycznych przenoszą ją głównie kleszcze, które stanowią zagrożenie nie tylko w porze wiosennej i letniej, a także jesienią i zimą. Do zakażenia bakterią Borrelia burgdoferi dochodzi po ukąszeniu pajęczaka, zwłaszcza w fazie rozwojowej nimfy. Warto jednak dodać, że aby doszło do infekcji, zwykle owad musi być wbity w skórę przez około 2-3 dni. Kluczowa jest zatem szybka reakcja po ukąszeniu, zwłaszcza że wedle różnych szacunków nawet połowa chorych na boreliozę nie zauważyła ukąszenia przez kleszcza!

Fazy zakażenia boreliozą 

Boreliozę można podzielić na trzy fazy: postać wczesną ograniczoną, kiedy to objawy pojawiają się po 1-8 tygodniach; postać wczesną rozsianą, która następuje po około 3-26 tygodniach; postać późną, obserwowaną po 6-12 miesiącach od zakażenia lub nawet po kilku latach. W pierwszej fazie zakażenia do charakterystycznych dla boreliozy objawów zalicza się między innymi  rumień wędrujący, zanikowe zapalenie skóry i naciek limfocytarny. Nie zawsze występują wyraźne oznaki zakażenia i przechodzenia choroby. Z pewnością należy również zwrócić uwagę na objawy grypopodobne, które mogą pojawić się po ukąszeniu kleszcza

Na późniejszych etapach rozwoju boreliozy, pacjent może cierpieć na dysfunkcje układu nerwowego. Często pojawiającymi się dolegliwościami są także: bóle stawów, zdiagnozowane zapalenie mięśnia sercowego, a nawet porażenie nerwów czaszkowych. W przypadku przewlekłej fazy zakażenia trudno mówić o charakterystycznych objawach – są one zróżnicowane i trudne w diagnozowaniu. Mogą dotyczyć układu nerwowego, mięśni, układu naczyniowego i serca, a także układu rozrodczego i hormonalnego. 

Na czym polega diagnostyka boreliozy? 

Podstawowym badaniem laboratoryjnym wykorzystywanym w diagnostyce boreliozy jest pomiar poziomu przeciwciał IgM i IgG specyficznych dla bakterii Borrelia burgdoferi. Odbywa się to z użyciem metody ELISA, która wyróżnia się wysoką czułością diagnostyczną.  Wiele czynników wpływa jednak na otrzymywanie wyników fałszywie dodatnich, dlatego praktyka diagnostyczna wskazuje w takim przypadku na konieczności potwierdzenia boreliozy badaniem o większej swoistości. Mowa o zastosowaniu tesu Western Blot. 

Diagnostyka boreliozy w CM Sadyba: badanie ELISA 

Test ELISA jest tzw. testem przesiewowym (skryningowym), a więc służy do wyodrębnienia tych pacjentów, którzy nie powinni być dalej diagnozowani w kierunku boreliozy. Wynik ujemny testu ELISA jest uznawany za ostateczny. Oznacza to, że pacjent nie musi być dalej diagnozowany w kierunku boreliozy. W przypadku otrzymania wyniku pozytywnego, istotne jest dalsze potwierdzenie przy wykorzystaniu testu Western Blot. 

Diagnostyka boreliozy w CM Sadyba: badanie Western Blot 

Test Western Blot to badanie przeznaczone dla osób z podejrzeniem zakażenia bakteriami z rodzaju Borrelia. Zwykle wykonywany jest pacjentom ukąszonym przez kleszcze, u których wystąpiły objawy mogące wskazywać na rozwój choroby. Western Blot polega zaś na wykonaniu badań serologicznych – diagnostyka opiera się na wykrywaniu we krwi przeciwciał skierowanych przeciwko krętkowi. Badanie Western Blot to zatem jakościowy test immunologiczny, który uwidacznia przeciwciała swoiste dla poszczególnych antygenów bakterii wywołujących boreliozę.

Warto wiedzieć! Diagnostyka serologicznej w kierunku boreliozy nigdy nie jest wykonywana bez wcześniejszego badania ELISA. Test Western Blot wykonywany w CM Sadyba to drugi etap diagnostyki boreliozy. Uważa się go za bardziej specyficzny i czulszy od testu ELISA.

Czy badania na boreliozę są refundowane?

Badania ELISA i Western Blot są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Należy jednak pamiętać, że lekarz kierujący musi mieć podstawy do ich zlecenia. Najczęściej diagnostyka wykonywana jest w CM Sadyba po rozpoznaniu objawów boreliozy we wczesnej fazie. 

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś i wybierz Centrum Medyczne Sadyba w Warszawie! Korzystaj ze świadczeń POZ, czyli bezpłatnej opieki medycznej realizowanej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Do jakich badań trzeba być bezwzględnie na czczo?

Bezwzględnie na czczo – co najmniej 10-12 godzin bez posiłku należy być do badania krwi na poziom: cukru prolaktyny żelaza całkowitej zdolności wiązania żelaza betaHCG borelioza przeciwciała IgG, IgM lipidogram (cholesterol, jego frakcje, trójglicerydy ) Można pić niesłodzone płyny. Jeżeli rano zjesz śniadanie, wynik badania będzie mało dokładny.

Do jakich badań nie trzeba być na czczo?

Nie trzeba być na czczo do wszystkich pozostałych badań, takich jak: poziom hormonów (poza prolaktyną), test na Helicobacter i inne czynniki zakaźne, hemoglobina glikowana, PSA i inne markery nowotworowe, ASO immunoglobuliny CRP grupa krwi antygeny HBs, HCV, HIV RF

Jak wygląda właściwe pobranie krwi?

Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku. Taka procedura przygotowania pacjenta do badań pozwoli zapewnić prawidłową interpretacje wyników.​