loading

Badania labolatoryjne

W naszym laboratorium wykonasz badania biochemicznemikrobiologiczne i wiele innych. Zachęcamy Pacjentów z Mokotowa oraz innych dzielnic Warszawy do realizacji zleceń na badania w CMS Sadyba. Oferujemy:

Jak przygotować się do badania?

Prawidłowe przygotowanie się do badania jest kluczem do prawidłowych wyników. Nieprzestrzeganie zasad skutkować może błędnymi wynikami nieadekwatnymi do stanu rzeczywistego.

Badania laboratoryjne w Warszawie na NFZ! 

Diagnostyka laboratoryjna skoncentrowana jest na badaniu materiału pobranego od pacjenta. Może nim być zarówno krew, jak i wymazy oraz wydzieliny. Ich analizy pomagają w określeniu ogólnego stanu zdrowia pacjenta, a także ważne są w diagnozowaniu schorzeń. Badania laboratoryjne w Warszawie w CM Sadyba realizowane są na NFZ – pomagają lekarzom POZ w planowaniu właściwego leczenia pacjentów w różnych wieku, od dzieci począwszy, na seniorach kończąc.

Centrum Medyczna Sadyba działające na Mokotowie gwarantuje wysoki standard badań laboratoryjnych wraz z krótkim czasem oczekiwania na diagnostykę i wyniki. Restrykcyjne normy dotyczą również samej oceny jakości badań i ich wartości diagnostycznej, a także laboratoryjnej interpretacji czy autoryzacji wyników. Dzięki temu szybciej można zlecić pacjentom odpowiednie leczenie, nad czym czuwa koordynator opieki koordynowanej – na ogół jest nim lekarz prowadzący zlecający badania laboratoryjne i kierujący chorych na konsultacje do specjalistów: alergologów, pulmonologów, diabetologów czy kardiologów.

Kompleksowa diagnostyka laboratoryjna dla Twojej całej rodziny! 

Diagnostyka laboratoryjna w CM Sadyba dostępna jest dla każdego. Dotyczy ona między innymi biochemicznych i mikrobiologicznych badań podstawowych refundowanych przez NFZ, a zlecanych pacjentom przez lekarzy POZ. Lista jest bardzo długa, a znajdują się na niej m.in. badania w ramach budżetu powierzonego*: 

 1. Badania hematologiczne.
 2. Badania biochemiczne i immunochemiczne.
 3. Badania moczu i kału. 
 4. Badania układu krzepnięcia.
 5. Badania mikrobiologiczne. 

Taki pakiet laboratoryjnych badań podstawowych pozwala na dokonanie ogólnej oceny stanu organizmu, wykrycie stanu zapalnego czy wskazanie narządów wymagających dalszej, pogłębionej diagnostyki. Diagnostyka laboratoryjna w takim zakresie pozwala zidentyfikować infekcje, zaburzenia wchłaniania czy niedobory wybranych składników. Szczegóły przedstawi Ci lekarz POZ podczas wizyty kontrolnej. 

*Budżet powierzony to budżet na badania diagnostyczne laboratoryjne, które poszerzają kompetencje lekarza POZ. Na liście znajdują się: ferrytyna, witamina B12, kwas foliowy, anty CCP, CRP szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6. roku życia), przeciwciała anty-HCV, antygen H. pylori w kale – test kasetkowy, antygen H. pylori w kale – test laboratoryjny, strep-test.

Skorzystaj z badań laboratoryjnych w ramach opieki koordynowanej 

Opieka koordynowana w Podstawowej Opiece Zdrowotnej to gwarancja szybkiej diagnostyki i leczenia dla pacjentów wraz z rozbudowanym programem profilaktyki oraz edukacji. W jej ramach osobom korzystającym z obsługi medycznej CM Sadyba w Warszawie zapewniony jest między innymi dostęp do wielu badań laboratoryjnych: biochemicznych, mikrobiologicznych, a nawet badań hormonów czy analizy kału i moczu. Wykonywane są one zarówno w celach diagnostycznych, jak i w przypadku konieczności zweryfikowania skuteczności planu leczenia wdrożonego u pacjenta. Dzięki opiece koordynowanej badania laboratoryjne są także dostępne dla osób dbających o zdrowie! Postaw na profilaktykę wraz z CM Sadyba. 

W przypadku opieki koordynowanej lekarz POZ może skierować pacjenta na refundowane przez NFZ  badania diagnostyczne, nie tylko te laboratoryjne. Pełna lista dotyczy: 

 • BNP (NT-pro-BNP albuminuria (stężenie albumin w moczu), 
 • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu),
 • antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej), 
 • antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH), 
 • antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie), 
 • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG), 
 • Holter EKG 24 godz. (24-godzinna rejestracja EKG), 
 • Holter EKG 48 godz. (48-godzinna rejestracja EKG), 
 • Holter EKG 72 godz. (72-godzinna rejestracja EKG), 
 • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego), ‘
 • USG Doppler tętnic szyjnych, 
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych, 
 • ECHO serca przezklatkowe, 
 • spirometria, 
 • spirometria z próbą rozkurczow, 
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur (u dorosłych), 
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana  (u dorosłych) co najmniej 3 procedur. 
Sprawdź stan swojego zdrowia dzięki badaniom laboratoryjnym w CM Sadyba! Kompleksową diagnostykę oferujemy nieodpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

 

Rozwiń i poznaj pełną listę badań
Badania hematologiczne na NFZ 

Badania hematologiczne to testy wykonywane są w celu diagnostyki wielu chorób krwi, w tym infekcji, stanów zapalnych czy anemii. Pozwalają one również na ocenę stanu narządów czy postępów w leczeniu pacjenta. Do badań hematologicznych zlecanych przez lekarzy POZ na NFZ zaliczamy: 

 • morfologię krwi obwodowej z płytkami krwi,
 • morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • retikulocyty,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
Badania biochemiczne i immunochemiczne w CM Sadyba 

Badania biochemiczne wykonywane są zwykle w profilu ogólnym lub pod kątem określonego schorzenia. Wyniki obrazują stan kliniczny konkretnych narządów. Do badań biochemicznych i immunochemicznych na NFZ zaliczamy: 

 • sód, potas,  wapń zjonizowany, żelazo; 
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC);
 • stężenie transferryny;
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc);
 • mocznik; 
 • kreatynina;
 • glukoza i test obciążenia glukozą; 
 • białko całkowite; 
 • proteinogram; 
 • albumina; 
 • białko C-reaktywne (CRP); 
 • kwas moczowy; 
 • cholesterol całkowity; 
 • cholesterol-HDL, cholesterol-LDL; 
 • trójglicerydy (TG); 
 • bilirubina całkowita i bilirubina bezpośrednia; 
 • fosfataza alkaliczna (ALP); 
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST) i aminotransferaza alaninowa (ALT); gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP); 
 • amylaza; 
 • kinaza keratynowa (CK); 
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP); 
 • czynnik reumatoidalny (RF);
 • miano antystreptolizyn O (ASO);
 • hormon tyreotropowy (TSH); 
 • antygen HBs-AgHBs; 
 • VDRL;
 • FT3;
 • FT4;
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.
Badania moczu i kału 

Badanie kału jest częstym badaniem diagnostycznym zarówno w kierunku pasożytów, jak i również profilaktyki nowotworu jelita grubego. Ogólne analizy moczu to zaś badanie screeningowe (przesiewowe). Ma ono na celu m.in. wykrycie chorób takich jak choroby nerek, choroby dróg moczowych czy też powikłań chorób cywilizacyjnych (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca). W ramach NFZ lekarz POZ zlecić może:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;
 • ilościowe oznaczanie białka; 
 • ilościowe oznaczanie glukozy; 
 • ilościowe oznaczanie wapnia; 
 • ilościowe oznaczanie amylazy; 
 • badanie ogólne kału; 
 • badanie w kierunku pasożytów; 
 • krew utajona – metodą immunochemiczną. 
Badania układu krzepnięcia zlecane przez lekarzy POZ 

Bezpłatne badania układu krzepnięcia, które refundowane są przez NFZ, dotyczą następującej diagnostyki dostępnej również w CM Sadyba: 

 • wskaźnika  protrombinowego (INR); 
 • czasu kaolinowo-kefalinowego (APTT); 
 • fibrynogenu.
Badania mikrobiologiczne w Warszawie

CM Sadyba wykonuje badania mikrobiologiczne w Warszawie w ramach świadczeń NFZ. Lekarz POZ zlecić może: 

 • posiew moczu z antybiogramem;
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem; 
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella; 
 • test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS). 

Pamiętaj! Decyzje o konieczności wykonania diagnostycznych badań laboratoryjnych podejmuje lekarz na podstawie wskazań medycznych, a nie na żądanie pacjenta.

Do jakich badań trzeba być bezwzględnie na czczo?

Bezwzględnie na czczo – co najmniej 10-12 godzin bez posiłku należy być do badania krwi na poziom: cukru prolaktyny żelaza całkowitej zdolności wiązania żelaza betaHCG borelioza przeciwciała IgG, IgM lipidogram (cholesterol, jego frakcje, trójglicerydy ) Można pić niesłodzone płyny. Jeżeli rano zjesz śniadanie, wynik badania będzie mało dokładny.

Do jakich badań nie trzeba być na czczo?

Nie trzeba być na czczo do wszystkich pozostałych badań, takich jak: poziom hormonów (poza prolaktyną), test na Helicobacter i inne czynniki zakaźne, hemoglobina glikowana, PSA i inne markery nowotworowe, ASO immunoglobuliny CRP grupa krwi antygeny HBs, HCV, HIV RF

Jak wygląda właściwe pobranie krwi?

Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku. Taka procedura przygotowania pacjenta do badań pozwoli zapewnić prawidłową interpretacje wyników.​