loading

Opieka pielęgniarska

W ramach współpracy z naszymi Pacjentami z Warszawy proponujemy również opiekę pielęgniarską realizowaną przez pielęgniarkę środowiskową. Jest to osoba, której obecność wspomaga funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorych lub będących po zabiegach i operacjach, a także stanowi wsparcie dla rodzin opiekujących się pacjentami leżącymi. Pielęgniarka środowiskowa pracuje w podstawowej opiece zdrowotnej i świadczy usługi na podstawie deklaracji, jaką składa Pacjent w swojej przychodni.

Jak wybrać pielęgniarkę POZ w CM Sadyba? 

Każdy pacjent może wybrać pielęgniarkę rodzinną spośród tych, które przyjmują w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tym samym osoby korzystające z opieki medycznej CM Sadyba w Warszawie, mogą wybrać pielęgniarkę POZ zatrudnioną w naszej przychodni POZ. W tym celu można dokonać wyboru poprzez wypełnienie specjalnej deklaracji w naszej rejestracji. Istnieje także możliwość wskazania pielęgniarki POZ poprzez formularz na Internetowym Koncie Pacjenta. 

Czym zajmuje się pielęgniarka środowiskowa?

Pielęgniarka środowiskowa, oprócz opieki nad osobami przewlekle chorymi, realizuje również kompleksową opiekę pielęgniarską nad pacjentami niezależnie od ich wieku i płci w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Może np. przychodzić do domu i wykonywać zalecone przez lekarza zastrzyki. Ponadto pomaga dobierać sposób karmienia w zależności od stanu chorego, wykonuje zabiegi z zastosowaniem ciepła lub zimna, cewnikuje kobiety oraz mężczyzn, wykonuje lewatywy, zakłada i zmienia opatrunki, podaje tlen oraz przeprowadza inhalacje czy zdejmuje szwy. W zakresie jej kompetencji znajduje się też pomoc osobom w stanie terminalnym.

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna — z kim współpracuje?

Zawód pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej wymaga współpracy z innymi specjalistami, w tym z lekarzem POZ, położną środowiskową, przedstawicielami różnorodnych organizacji działających na rzecz zdrowia oraz rodziny, np. pielęgniarką opieki długoterminowej. Jeżeli są Państwo Pacjentami Centrum Medycznego Sadyba w Warszawie i planują skorzystanie z opieki pielęgniarskiej — zapraszamy do złożenia deklaracji. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych wyjaśnień i wskażemy specjalistę, który otoczy Państwa lub Waszych bliskich odpowiednią opieką.

Poznaj zadania pielęgniarki POZ – opieka pielęgniarska w CM Sadyba! 

Zadania pielęgniarki POZ zwanej inaczej pielęgniarką środowiskową, są różne. W zawężonym zakresie może ona samodzielnie diagnozować dolegliwości pacjenta, rekomendując konsultacje z lekarzem POZ lub lekarzem specjalistą. Ponadto pielęgniarki POZ mają – również w nie tak szerokim zakresie, jak lekarze – możliwość wystawiania skierowań na badania diagnostyczne. Dotyczy to również zleceń na zaopatrzenie w określone wyroby medyczne

Warto wiedzieć! Działania pielęgniarek POZ dostępnych w CM Sadyba, a zapewniających bezpłatną opiekę medyczną, regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 2335)

Lista zadań pielęgniarek POZ

  • Podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę, a także zgodnie z odrębnymi przepisami. 
  • Wykonywanie zastrzyków dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wlewów dożylnych czy też doodbytniczych. 
  • Cewnikowanie pęcherza u kobiet czy też płukanie pęcherza. 
  • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych między innymi w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących.
  • Wykonywanie terapii przeciwodleżynowej, a także wykonywanie zabiegów i opatrunków dotyczących oparzeń i otarć. 
  • Wykonywanie zastrzyków ochronnych i pobieranie wymazów do badań laboratoryjnych. 
  • Zdejmowanie szwów.
  •  Wykonywanie inhalacji.
  •  Wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna np. stawianie baniek. 

CM Sadyba a pediatria: pielęgniarka POZ dla dzieci

Warto wiedzieć, że w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarki POZ prowadzą ocenę prawidłowości rozwoju fizycznego dzieci do 18 roku życia. W tym celu przeprowadzają testy przesiewowe oraz różnego rodzaju wizyty patronażowe, w tym tzw. bilanse zdrowia dzieci i młodzieży

Pamiętaj! Pielęgniarka POZ nie jest położną środowiskową, która opiekuje się kobietami w okresie połogu (do 42 dni po porodzie) i dzieckiem do ukończenia 2 miesiąca życia. NFZ finansuje do 6 wizyt patronażowych położnych środowiskowych u jednego noworodka. Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce POZ – opieka medyczna w jej przypadku również jest bezpłatna i realizowana w ramach systemu POZ oraz tzw. opieki koordynowanej np. osób przewlekle chorych. 

Pielęgniarka środowiskowa – dostępność opieki pielęgniarskiej w CM Sadyba 

Pielęgniarka POZ realizuje świadczenie zdrowotne w CM Sadyba w godzinach pracy ośrodka z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie oznacza to jednak tego, że w święta pacjenci m.in. seniorzy czy osoby przewlekle chore, pozostawione są bez opieki pielęgniarskiej CM Sadyba. W takim przypadku świadczenia realizowane są (po wcześniejszym zgłoszeniu przez pacjenta) w trybie nocnym i w ramach świątecznej opieki zdrowotnej na danym terenie. 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, skontaktuj się ze swoim lekarzem POZ, wybraną przez siebie pielęgniarką POZ lub udaj się do naszej rejestracji. Zapraszamy również do kontaktu pod numerem +48 22 2 111 438!