loading

Badanie Echo Serca (USG serca)

W przypadku chorób, które wynikają z niekorzystnej przebudowy serca, czy nieprawidłowej pracy zastawek, konieczne jest badanie echokardiograficzne. Jest to badanie ultrasonograficzne (USG) umożliwiające uwidocznienie jam serca, zastawek oraz dużych naczyń takich jak aorta czy pień płucny. Badanie echokardiograficzne pozwala ocenić wydolność lewej komory m.in. poprzez pomiar frakcji wyrzutowej, niezbędny przy diagnostyce niewydolności serca. Stanowi złoty standard przy ocenie wad serca wrodzonych i nabytych.

Jak przygotować się do badania?

Prawidłowe przygotowanie się do badania jest kluczem do prawidłowych wyników. Nieprzestrzeganie zasad skutkować może błędnymi wynikami nieadekwatnymi do stanu rzeczywistego.

Do jakich badań trzeba być bezwzględnie na czczo?

Bezwzględnie na czczo – co najmniej 10-12 godzin bez posiłku należy być do badania krwi na poziom: cukru prolaktyny żelaza całkowitej zdolności wiązania żelaza betaHCG borelioza przeciwciała IgG, IgM lipidogram (cholesterol, jego frakcje, trójglicerydy ) Można pić niesłodzone płyny. Jeżeli rano zjesz śniadanie, wynik badania będzie mało dokładny.

Do jakich badań nie trzeba być na czczo?

Nie trzeba być na czczo do wszystkich pozostałych badań, takich jak: poziom hormonów (poza prolaktyną), test na Helicobacter i inne czynniki zakaźne, hemoglobina glikowana, PSA i inne markery nowotworowe, ASO immunoglobuliny CRP grupa krwi antygeny HBs, HCV, HIV RF

Jak wygląda właściwe pobranie krwi?

Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku. Taka procedura przygotowania pacjenta do badań pozwoli zapewnić prawidłową interpretacje wyników.​