loading

Badanie Echo Serca (USG serca)

W przypadku chorób, które wynikają z niekorzystnej przebudowy serca, czy nieprawidłowej pracy zastawek, konieczne jest badanie echokardiograficzne. Jest to badanie ultrasonograficzne (USG) umożliwiające uwidocznienie jam serca, zastawek oraz dużych naczyń takich jak aorta czy pień płucny. Badanie echokardiograficzne pozwala ocenić wydolność lewej komory m.in. poprzez pomiar frakcji wyrzutowej, niezbędny przy diagnostyce niewydolności serca. Stanowi złoty standard przy ocenie wad serca wrodzonych i nabytych.

Echokardiografia na NFZ w CM Sadyba

Echokardiografia, czyli badanie struktury serca jest bezpłatne. W CM Sadyba dostępne jest w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej i opieki koordynowanej, dzięki której pacjenci nie muszą czekać w długich kolejkach zarówno na diagnostykę kardiologiczną, jak i na wizytę u kardiologa. Zapraszamy na echokardiografię do placówki POZ na Mokotowie zarówno pacjentów w grupie ryzyka chorób serca, jak i seniorów, którzy chcą zadbać o profilaktykę zdrowotną. CM Sadyba to przychodnia dla całej Twojej rodziny! 

Na czym polega badanie Echo Serca?

Echo serca zwane również echokardiografią, USG serca i UKG, to ważne badanie diagnostyczne w kardiologii.  Oparte jest ono o technikę ultrasonograficzną, dzięki której można uzyskać precyzyjny obraz struktur serca. Echo serca pozwala na ocenę funkcjonowania jam i zastawek narządu. Podczas echokardiografii oceniane są następujące parametry: 

 • położenie serca, 
 • jego wymiary, 
 • grubość i proporcje jam serca, 
 • budowa zastawek oraz przepływy, 
 • osierdzie, 
 • obecność nieprawidłowych połączeń i przepływów między jamami serca, 
 • obecność guzów.

Warto wiedzieć, że obecna technologia pozwala na wykonywanie echo serca klatkowego, a także mniej popularnego przezprzełykowego. W obu przypadkach badanie jest bezbolesne i trwa od 10 do 20 minut. Pierwsza metoda wykorzystuje przy analizie struktur serca specjalną głowicę, która działa w technologii ultradźwięków o częstotliwości od 1 do 10 MHz.

Przygotowanie do badania Echo Serca w Warszawie 

Do przezklatkowego UKG serca nie trzeba się przygotowywać. Warto jednak założyć prostą w zdejmowaniu odzież – głowica aparatury echo serca przykładana jest bezpośrednio do skóry klatki piersiowej pacjenta. Ten podczas badania kładzie się na lewym boku, z lewą ręką pod głową. Prawą rękę układa wzdłuż tułowia. W ten sposób uzyskiwana jest optymalna pozycja dla oceny struktury serca. 

Wyjątkiem są badania echokardiograficzne małych dzieci. W ich przypadku rodzic może trzymać pociechę na kolanach. Musi również zadbać o to, by mały pacjent był wypoczęty i spokojny. Płacz może uniemożliwić wykonanie precyzyjnego badania. Warto zatem wziąć do gabinetu diagnostycznego ulubioną zabawkę dziecka. 

Wskazania do Echo Serca 

Badanie echo serca w poradni POZ w Warszawie jest wykonywane zarówno wśród osób dorosłych, jak i dzieci. Taka diagnostyka kardiologiczna ważna jest w ramach profilaktyki zdrowotnej, a także dla pacjentów z podejrzeniem chorób serca czy jego wad. Ponadto echo serca zlecane jest w celu określenia skuteczności wdrożonego leczenia. Wskazaniem do elektrokardiografii są między innymi: 

 • nadciśnienie tętnicze,  
 • choroba wieńcowa, 
 • migotanie przedsionków, 
 • zaburzenia rytmu serca, 
 • wady serca, 
 • przebyty zawał serca. 

W CM Sadyba, gdzie pacjenci mogą korzystać z bezpłatnej opieki koordynowanej, badanie echo serca jest też wykonywane wśród pacjentów z chorobami pozasercowymi. Podstawą do diagnostyki kardiologicznej jest cukrzyca, choroby płuc, udar mózgu, schorzenia nerek czy nowotwory leczone metodą radiologiczną. 

Echo serca w Warszawie – normy 

Każdy, kto skorzysta z echa serca na NFZ w Warszawie musi wiedzieć, że wyniki badania zawsze omawiane są z lekarzem kardiologiem. Prócz oceny struktury serca ważne jest obliczenie wartości ciśnienia w przedsionkach. Normy echo serca zależne są od płci, wieku, wzrostu, masy ciała pacjenta czy indywidualnych cech anatomicznych. Jeśli chodzi o uśrednioną wartość podstawowego parametru, czyli objętości frakcji wyrzutowej serca (HFrEF), wynosi ona od 55 do 70%. 

Czas na badanie serca! Zadbaj o swoje zdrowie z warszawską poradnią POZ CM Sadyba. Szybka diagnostyka oraz dostęp do wizyt u specjalistów, gwarantowany!  Do jakich badań trzeba być bezwzględnie na czczo?

Bezwzględnie na czczo – co najmniej 10-12 godzin bez posiłku należy być do badania krwi na poziom: cukru prolaktyny żelaza całkowitej zdolności wiązania żelaza betaHCG borelioza przeciwciała IgG, IgM lipidogram (cholesterol, jego frakcje, trójglicerydy ) Można pić niesłodzone płyny. Jeżeli rano zjesz śniadanie, wynik badania będzie mało dokładny.

Do jakich badań nie trzeba być na czczo?

Nie trzeba być na czczo do wszystkich pozostałych badań, takich jak: poziom hormonów (poza prolaktyną), test na Helicobacter i inne czynniki zakaźne, hemoglobina glikowana, PSA i inne markery nowotworowe, ASO immunoglobuliny CRP grupa krwi antygeny HBs, HCV, HIV RF

Jak wygląda właściwe pobranie krwi?

Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku. Taka procedura przygotowania pacjenta do badań pozwoli zapewnić prawidłową interpretacje wyników.​