loading

Próba wysiłkowa

Test wysiłkowy polega na ocenie zapisu EKG oraz pomiarze ciśnienia tętniczego w trakcie wysiłku, którym może być marsz na bieżni lub jazda na rowerze stacjonarnym. Podczas stopniowo zwiększanego wysiłku wzrasta obciążenie serca, rośnie tętno i ciśnienie tętnicze. W chorobie wieńcowej, która polega na niedostatecznym zaopatrzeniu mięśnia sercowego w krew, tlen i składniki odżywcze, objawy niedotlenienia serca mogą się ujawniać dopiero przy dużym obciążeniu serca. Jeżeli do tego dojdzie, to prócz bólu w klatce piersiowej, wystąpią cechy niedokrwienia w zapisie EKG. Test wysiłkowy stanowi pomoc przy kwalifikacji do koronarografii. Ponadto znajduje zastosowanie przy diagnostyce zaburzeń rytmu.