loading

Opieka koordynowana w POZ – nowe korzyści dla pacjentów

Opieka koordynowana to nowy model realizowania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Oferowana jest ona przez placówki publiczne i niepubliczne posiadające kontrakty z NFZ i gwarantujące dostęp do wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu. Opieka koordynowana działa w Polsce od 1 października 2022 roku, a została wprowadzona poprzez Zarządzenie Prezesa NFZ nr 124/2022/DSOZ oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 lutego 2021 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Na czym polega opieka koordynowana?

Opieka koordynowana opiera się na nieodpłatnej pomocy medycznej świadczonej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który w ramach profilaktyki, diagnozowania i leczenia pacjenta współpracuje ściśle z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ oraz dietetykiem. Każdy pacjent liczyć może zatem na szybkie konsultacje z kardiologiem, diabetologiem, endokrynologiem, pulmonologiem czy też na skierowanie do placówek onkologicznych zakontraktowanych z NFZ. Ponadto opieka koordynowana uwzględnia diagnostykę obrazową i laboratoryjną, od pełnej morfologii krwi począwszy, na badaniach holterowskich kończąc. Wspomnieć warto również o specjalnej roli koordynatora oraz o Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM).

Koordynator w opiece koordynowanej w POZ

Wyniki badań pacjenta i przebieg leczenia ustalany jest między lekarzami – lekarzem POZ i lekarzami specjalistami – co wpływa na większą skuteczność terapii oraz szybszy jej przebieg. Ważna jest przy tym rola koordynatora, który ustala terminy badań, wizyt i konsultacji. Ma on za zadanie również przekazywanie informacji między wszystkimi podmiotami NFZ zaangażowanymi w realizację świadczeń zdrowotnych konkretnego pacjenta.

Indywidualny Plan Opieki Medycznej

IPOM wprowadzony został po to, by lepiej organizować całą opiekę nad pacjentami chorymi przewlekle. Dzięki Indywidualnym Planom Opieki Medycznej podwyższone zostały standardy, w tym szybkość prowadzenia diagnostyki i leczenia. Warto podkreślić, iż IPOM (dostępny dla pacjenta również w formie elektronicznej w Internetowym Koncie Pacjenta) jest skrojony na miarę potrzeb chorego. Uwzględnia szereg indywidualnych zmiennych istotnych w planowaniu terapii.

Jacy pacjenci mogą skorzystać z opieki koordynowanej?

Opieka koordynowana obejmuje wszystkie osoby leczone w placówkach POZ niezależnie od stanu zdrowia. Dostępna jest również dla pacjentów przewlekle chorych, którzy wymagają pogłębionej oraz szybkiej diagnostyki. O szczegółach dotyczących działania opieki koordynowanej i możliwości skorzystania ze świadczeń medycznych w jej ramach chętnie opowiadamy wszystkim zainteresowanym – zapraszamy na konsultacje u lekarzy POZ do Centrum Medycznego Sadyba w Warszawie.

Jakie są cele koordynowanej opieki zdrowotnej?

Koordynowana opieka zdrowotna wpływa na poprawę jakości opieki zdrowotnej, usprawnienie systemu POZ w całej Polsce, a także na zwiększenie szans pacjentów przewlekle chorych na wyleczenie, wydłużenie życia czy poprawienie ogólnych warunków codziennego funkcjonowania. Wprowadzone regulacje prawne związane z koordynowaną opieką zdrowotną rozszerzają listę badań diagnostycznych, które może zlecać lekarz POZ. Ma on również zadanie edukowania i aktywizowania pacjentów w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki. Ponadto opieka koordynowana zapewnia szybszy dostęp do opieki specjalistycznej refundowanej na NFZ – nie tylko mowa o wspomnianych badaniach laboratoryjnych i obrazowych, ale także o możliwości skonsultowania się z lekarzami specjalistami.