loading

Opieka koordynowana w POZ – nowe korzyści dla pacjentów

Opieka koordynowana to nowy model realizowania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Oferowana jest ona przez placówki publiczne i niepubliczne posiadające kontrakty z NFZ i gwarantujące dostęp do wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu. Opieka koordynowana działa w Polsce od 1 października 2022 roku, a została wprowadzona poprzez Zarządzenie Prezesa NFZ nr 124/2022/DSOZ oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 lutego 2021 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Na czym polega opieka koordynowana?

Opieka koordynowana opiera się na nieodpłatnej pomocy medycznej świadczonej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który w ramach profilaktyki, diagnozowania i leczenia pacjenta współpracuje ściśle z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ oraz dietetykiem. Każdy pacjent liczyć może zatem na szybkie konsultacje z kardiologiem, diabetologiem, endokrynologiem, pulmonologiem czy też na skierowanie do placówek onkologicznych zakontraktowanych z NFZ. Ponadto opieka koordynowana uwzględnia diagnostykę obrazową i laboratoryjną, od pełnej morfologii krwi począwszy, na badaniach holterowskich kończąc. Wspomnieć warto również o specjalnej roli koordynatora oraz o Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM).

Koordynator w opiece koordynowanej w POZ

Wyniki badań pacjenta i przebieg leczenia ustalany jest między lekarzami – lekarzem POZ i lekarzami specjalistami – co wpływa na większą skuteczność terapii oraz szybszy jej przebieg. Ważna jest przy tym rola koordynatora, który ustala terminy badań, wizyt i konsultacji. Ma on za zadanie również przekazywanie informacji między wszystkimi podmiotami NFZ zaangażowanymi w realizację świadczeń zdrowotnych konkretnego pacjenta.

Indywidualny Plan Opieki Medycznej

IPOM wprowadzony został po to, by lepiej organizować całą opiekę nad pacjentami chorymi przewlekle. Dzięki Indywidualnym Planom Opieki Medycznej podwyższone zostały standardy, w tym szybkość prowadzenia diagnostyki i leczenia. Warto podkreślić, iż IPOM (dostępny dla pacjenta również w formie elektronicznej w Internetowym Koncie Pacjenta) jest skrojony na miarę potrzeb chorego. Uwzględnia szereg indywidualnych zmiennych istotnych w planowaniu terapii.

Jacy pacjenci mogą skorzystać z opieki koordynowanej?

Opieka koordynowana obejmuje wszystkie osoby leczone w placówkach POZ niezależnie od stanu zdrowia. Dostępna jest również dla pacjentów przewlekle chorych, którzy wymagają pogłębionej oraz szybkiej diagnostyki. O szczegółach dotyczących działania opieki koordynowanej i możliwości skorzystania ze świadczeń medycznych w jej ramach chętnie opowiadamy wszystkim zainteresowanym – zapraszamy na konsultacje u lekarzy POZ do Centrum Medycznego Sadyba w Warszawie.

Jakie są cele koordynowanej opieki zdrowotnej?

Koordynowana opieka zdrowotna wpływa na poprawę jakości opieki zdrowotnej, usprawnienie systemu POZ w całej Polsce, a także na zwiększenie szans pacjentów przewlekle chorych na wyleczenie, wydłużenie życia czy poprawienie ogólnych warunków codziennego funkcjonowania. Wprowadzone regulacje prawne związane z koordynowaną opieką zdrowotną rozszerzają listę badań diagnostycznych, które może zlecać lekarz POZ. Ma on również zadanie edukowania i aktywizowania pacjentów w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki. Ponadto opieka koordynowana zapewnia szybszy dostęp do opieki specjalistycznej refundowanej na NFZ – nie tylko mowa o wspomnianych badaniach laboratoryjnych i obrazowych, ale także o możliwości skonsultowania się z lekarzami specjalistami.

Jakie badania wykonasz w ramach opieki koordynowanej?

Lista badań, które przysługują pacjentom w ramach opieki koordynowanej, jest naprawdę długa. Dotyczą nie tylko podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, ale także tej specjalistycznej, do której dostęp jeszcze kilka lat temu był utrudniony. Warto również dodać, że badania w ramach opieki koordynowanej nie muszą być zlecane przez lekarza specjalistę. Kompetencje w tym zakresie mają również lekarze POZ, którzy przyjmują w CM Sadyba w Warszawie. W przypadku opieki koordynowanej działają oni jako koordynatorzy przydzielani dla konkretnego pacjenta. Dzięki koordynowaniu całego procesu leczenia czas oczekiwania na postawienie diagnozy jest znacznie skrócony, co w przypadku osób z chorobami przewlekłymi jest niebywale istotne. 

W Centrum Medycznym Sadyby wykonujemy/kierujemy pacjentów na liczne badania¹ w zakresie kardiologii, diabetologii i endokrynologii. Wśród nich nie może zabraknąć między innymi: 

 • BNP i NT-pro-BNP, 
 • albuminuria (stężenie albumin w moczu), 
 • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu), 
 • antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej), 
 • antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH), 
 • antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie), 
 • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG), 
 • Holter EKG 24 godz. (24-godzinna rejestracja EKG),
 • Holter EKG 48 godz. (48-godzinna rejestracja EKG), 
 • Holter EKG 72 godz. (72-godzinna rejestracja EKG), 
 • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego), 
 • USG Doppler tętnic szyjnych, 
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych, 
 • ECHO serca przezklatkowe, 
 • spirometria, 
 • spirometria z próbą rozkurczową, 
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur (u dorosłych),
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana  (u dorosłych) co najmniej 3 procedury.

W ramach opieki koordynowanej lekarze POZ lekarze mogą wystawiać też skierowania na badania dotyczące najczęstszych alergenów wziewnych (np. pyłki drzew, kurz) i pokarmowych (m.in. mleko, orzechy czy pszenica).

¹ Narodowy Fundusz Zdrowia, Opieka Koordynowana w POZ, https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/podstawowa-opieka-zdrowotna/opieka-koordynowana-w-poz/

Budżet powierzony a opieka koordynowana 

Opieka koordynowana w CM Sadyba w Warszawie realizowana jest w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc nieodpłatnie. Wedle ustawodawstwa na jej wykonywanie przydzielony jest tzw. budżet powierzony, który wynika z umowy z NFZ. Pacjent bez ponoszenia kosztów może skorzystać z: 

 • badań diagnostycznych;
 • porad wstępych – pierwsza porada realizowana w celu potwierdzenia bądź wykluczenia wstępnego rozpoznania choroby przewlekłej; 
 • wizyty kompleksowej – w jej trakcie opracowywany jest Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM); 
 • porad edukacyjnych udzielanych przez lekarzy i pielęgniarki po wstępnej diagnozie i ustaleniu planu leczenia; 
 • porad dietetycznych, nawet udzielanych on-line;
 • konsultacji specjalistycznych – obejmują zarówno konsultacje pacjenta z lekarzem specjalistą (realizowane są w formule stacjonarnej), jak i konsultacje lekarza POZ z lekarzem specjalistą. 

Największe zalety opieki koordynowanej w POZ

Opieka koordynowana znacznie podwyższa standardy leczenia, skracając również czas oczekiwania pacjentów na wizyty u specjalistów czy na badania specjalistyczne. System ten gwarantuje wygodę – badania i konsultacje umawiane są przez koordynatora, który czuwa nad całym procesem diagnostyki oraz leczenia. Opieka koordynowana to również rozszerzony zakres badań diagnostycznych i łatwiejszy dostęp pacjentów do specjalistów. Jeśli chcesz poznać więcej zalet, zgłoś się na konsultacje u lekarzy POZ w CM Sadyba. Opowiemy Ci o tym, jak realizujemy w naszej poradni POZ w Warszawie świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Zadbaj o swoje zdrowie z Centrum Medycznym Sadyba w Warszawie! Korzystaj ze świadczeń opieki koordynowanej finansowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Jakie choroby objęte są opieką koordynowaną?

Lista chorób przewlekłych, których rozpoznanie uprawnia pacjenta do korzystania z opieki koordynowanej, jest długa. Mowa m.in. o nadciśnieniu tętniczym, niewydolność serca, chorobie niedokrwiennej serca, migotaniu przedsionków, cukrzycy, niedoczynności tarczycy czy astmie. W CM Sadyba w Warszawie zajmujemy się w ramach opieki koordynowanej leczeniem schorzeń przewlekłych w zakresie kardiologii, diabetologii i endokrynologii.

Jak pacjent może skorzystać z opieki koordynowanej?

Po wstępnym rozpoznaniu stanu zdrowia pacjenta lekarz POZ sam kwalifikuje pacjenta do świadczeń w ramach opieki koordynowanej. Ten nie musi wypełniać żadnych dokumentów – opieka koordynowana w CM Sadyba to gwarancja wysokiego standardu leczenia pacjentów. System ten został wdrożony również dla wygody i komfortu chorych cierpiących na schorzenia przewlekłe.

Co zawiera Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM)?

IPOM zawiera wszelkie informacje o stanie zdrowia pacjenta i rozpoznaniu jego schorzeń. Składa się również na plan farmakoterapii, zalecenia edukacyjne i postępowania niefarmakologiczne, a także na listę badań diagnostycznych. Ponadto uwzględnia listę konsultacji specjalistycznych.