loading

Holter RR – zwany ciśnieniowym – i holter EKG to badania, które są do siebie bardzo podobne. W obu przypadkach diagnostyka trwa całą dobę i przebiega w zbliżony sposób. Zarówno Holter RR, jak i Holter EKG służą do oceny funkcjonowania układu krążenia. Jakie są zatem różnice między nimi? O ile holter RR bada ciśnienie tętnicze krwi, o tyle holter EKG ma za zadanie monitorowanie czynności elektrycznych serca. Kiedy lekarz POZ kieruje zatem pacjenta na takie badanie oraz konsultacje z kardiologiem? Tego dowiesz się z dalszych części artykułu. Zachęcamy również do zapisu na badania w ramach opieki koordynowanej refundowanej przez NFZ. 

Na czym polega holter ciśnieniowy?

Badanie holterem ciśnieniowym to ważna diagnostyka kardiologiczna, która polega na automatycznym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi przez całą dobę. Pomiary odbywają się średnio co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy, a tym samym lekarz uzyskuje wyniki z około 70 pomiarów. Badanie holterem RR nie jest dla pacjenta inwazyjne i bolesne. Wykonuje się je przy pomocy specjalistycznego ciśnieniomierza automatycznego. Ważne jest również to, by pacjent nie rezygnował ze zwykłej, codziennej aktywności – wyjątkiem są kąpiele oraz prowadzenie samochodu osobowego. Podkreślić warto też, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do korzystania ze sprzętów elektronicznych, czy to komputera, czy telefonu komórkowego. 

Wskazania do badania holterem ciśnieniowym 

Holter RR wykorzystywany jest przede wszystkim do diagnozowania zaburzeń ciśnienia krwi. Badanie pozwala również kontrolować efekty zastosowanego leczenia. Jeśli chodzi o wskazania, holter ciśnieniowy zalecany jest:

 • pacjentom z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym pierwszego stopnia (RR 140-159/90-99 mmHg); 
 • osobom, których pomiary ciśnienia w warunkach domowych różnią się znacznie od tych prowadzonych w gabinecie lekarskim (> 20 mmHg); 
 • chorym na nadciśnienie, u których dobrane metody leczenia nie przynoszą spodziewanych rezultatów; 
 • pacjentom z objawami hipotensji tj. spadki ciśnienia prowadzące do zawrotów głowy czy omdleń; 
 • osobom, u których istnieje podejrzenie o podwyższone ciśnienie tętnicze w nocy; 
 • kobietom w ciąży chorującym na nadciśnienie tętnicze; 
 • chorującym na jaskrę. 

Na czym polega holter EKG?

Holter EKG przypomina standardowe badanie EKG z tą różnicą, iż umożliwia monitorowanie rytmu i  pracy poszczególnych części serca przez całą dobę. Istotne jest zatem to, by pomiar odbywał się nie tylko w spoczynku, ale także w trakcie wykonywania codziennych czynności. Tym samym badanie umożliwia ocenę zaburzeń pracy mięśnia sercowego o różnych porach dnia i nocy. Ponadto holter EKG zalecany może być zarówno w ramach monitorowania jednodniowego, jak i kilkudniowego (3 lub 7 dni). Samo badanie nie jest inwazyjne i bolesne – holter EKG składa się centrali rejestrującej oraz z elektrod przyklejonych za pomocą plastrów do odpowiednich miejsc na ciele pacjenta. 

Wskazania do badania holterem EKG  

Holter EKG pozwala wykryć arytmię i zaburzenia rytmu serca. Komu szczególnie zalecany jest zatem całodobowy pomiar czynności elektrycznych mięśnia sercowego? Zaleceniem do założenia holtera EKG są:

 • stwierdzone zaburzenia przewodzenia takie jak bradykardia; 
 • podejrzenie choroby wieńcowej serca;
 • zaburzenia rytmu serca odczuwane przez pacjenta;
 • podejrzenie migotania przedsionków;
 • zdiagnozowane schorzenia niedokrwienne serca – monitorowanie efektów zastosowanego leczenia; 
 • częste omdlenia, zasłabnięcia i zawroty głowy; 
 • kwalifikowanie pacjenta do założenia rozrusznika serca; 
 • kontrola pracy serca u osób, u których wszczepiono rozrusznik serca lub kardiowerter-defibrylator; 
 • monitorowanie stanu pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego. 

Badanie holterowskie na NFZ? Korzystaj z opieki koordynowanej w CM Sadyba! 

Badania holterowskie – EKG i RR – objęte są refundacją NFZ. Oznacza to, że pacjenci mogą skorzystać z takiej diagnostyki kardiologicznej całkowicie bezpłatnie. W Centrum Medycznym Sadyba oferujemy opiekę koordynowaną, w ramach której lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z poradniami specjalistycznymi, pielęgniarką POZ i dietetykiem. Tym samym pacjent np. z chorobą przewlekłą ma szybkidostęp do rozległych metod diagnostycznych, w tym badań holterowskich oraz leczenia wedle indywidualnie wyznaczonego planu. Ponadto opieka koordynowana zapewnia właściwą profilaktykę – dzięki niej można zapobiegać zawałom serca!